Порівняльна публічна політика

ПОРІВНЯЛЬНА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА – тип політики держави та інших суб’єктів політичного процесу, особливістю якого є прийняття політичних рішень порівняно з діями або бездіяльністю інститутів публічної політики різних держав з урахуванням відповіді на запитання: як, чому і з яким результатом здійснювався ними певний вибір, яку роль у цьому відіграли відмінності різних політичних форм, процесів тощо.

© Балабаєва З.В.

Site Footer