Популярність політична

ПОПУЛЯРНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – відомість, визнання, авторитет політичного лідера, діяча в суспільстві; одна із соціально-психологічних характеристик особистості, важлива для ефективної діяльності політика. П.п. відображає політичні ідеали та прагнення суб’єктів політики.

© Газізов М.М.

Site Footer