Політична стабільність

ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ – стан політичної системи суспільства, система зв’язків між різними політичними суб’єктами, для яких характерна певна стійкість, єдність і цілісність, здатність до ефективної і конструктивної діяльності. Характерними ознаками П.с. є ефективність влади та послідовність її дій, визначеність порядку й умов прийняття і реалізації рішень, легітимність та високий рівень довіри з боку громадян П.с. проявляється у відсутності конституційних криз, насильства, наявності й ефективності соціальних каналів запобігання конфліктам і їх розв’язання, своєчасної інституалізації соціально-економічних змін.

© Шахов В.А.

Site Footer