Політична трансформація

ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ –

зміна умов і механізмів функціонування політичної системи та її окремих складових, які приводять до виникнення нових політичних організацій та інститутів, до зміни форм державного правління або політичного режиму.

© Шахов В.А.

Site Footer