Політична система суспільства

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА – інтегрована сукупність державних органів, політичних партій та громадських організацій, а також відносин, пов’язаних із реалізацією владних функцій, захистом, гармонізацією інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпеченням стабільності і соціального порядку в життєдіяльності суспільства.

© Зубчик О.А.

Site Footer