Політична психологія

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ – сукупність психологічних процесів (відчуттів, емоцій, настроїв і т. ін.), пов’язаних з політичним життям суспільства, що формуються під час політичної соціалізації і проявляються в політичній свідомості та поведінці, механізмах прийняття реальних політичних рішень, психологічних особливостях влади, політичному лідерстві і психологічних закономірностях політичної діяльності тощо.

© Крутій О.М.

Site Footer