Вивчивши матеріали «модуля 2», студент має знати:

- основні характеристики форм і видів девіантної поведінки;

- актуальність проблеми девіацій у світі та українському суспільстві;

- історію злочинності, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД проституції, суїциду. Ознайомитися з працями різних вчених з проблем девіантної поведінки;

- поняття злочину, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД, проституції, суїциду;

- причини девіантної поведінки особистості у суспільстві;

- індивідуальні та колективні форми проявів девіацій;

- підліткові поведінкові відхилення від норми;

- негативний вплив девіантних явищ на загальний розвиток та здоров’я суспільства;

- стан девіантних проявів у Миколаївській області та інших регіонах України.