Публічне управління: термінологічний словник

Фактори спротиву державно-управлінським нововведенням

ФАКТОРИ СПРОТИВУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКИМ НОВОВВЕДЕННЯМ - сукупність негативних факторів, що виникли внаслідок загострення протиріч (несумісностей, невідповідностей, конфліктів тощо) та чинять спротив нововведенню як різноманіття відмінних за природою перешкод якісній зміні узвичаєного на нове.

© Попов С.А.