Публічне управління: термінологічний словник

Публічне управління у сфері освіти

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ - владно-організуючий та регулюючий вплив органів публічної влади та інших суб’єктів, яким делеговані публічні повноваження, на сферу освіти з метою її впорядкування, функціонування, збереження та розвитку, що обмежений дієвим громадським контролем.

© Лукіна Т О.