Публічний аудит (Public Audit)

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ (PUBLIC AUDIT) – система зовнішнього незалежного аудиту, що забезпечує об’єктивну оцінку економічності, ефективності й результативності управління в публічному секторі та реалізації урядових політик, програм чи заходів, а також правильності звітності відповідно до чинних законів та положень. Такий процес, як правило, здійснюється на засадах публічності незалежними професійними інститутами (наприклад Рахунковою палатою) на замовлення / за участю суб’єктів громадянського суспільства згідно з власними стандартами аудиту, затвердженими на основі міжнародних стандартів аудиту (ISSAI), та передбачає вироблення рекомендацій щодо модернізації публічного управління.

© Обушна Н.І.

Site Footer