Публічне управління: термінологічний словник

Процес поширення державно-управлінського нововведення

ПРОЦЕС ПОШИРЕННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО НОВОВВЕДЕННЯ - процес масштабного поширення користувачів нововведення у системі органів публічної влади, що передусім базується на цілеспрямованому розповсюдженні інформації про директивно визначену інновацію в середовищі публічних службовців: спочатку через ЗМІ, а потім - у межах комунікації “користувач-упроваджувач”.

© Попов С.А.