Процедура кадрова

ПРОЦЕДУРА КАДРОВА – сукупність стадій та організаційних дій, спрямованих на прийняття рішення щодо проведення конкурсу, призначення на посаду, організації і направлення на навчання або підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, присвоєння рангу, просування по службі, переведення, службового відрядження, оцінювання результатів службової діяльності, преміювання та нагородження, проведення службового розслідування, відсторонення від виконання посадових обов’язків, припинення державної служби.

© Грай М.П.

Site Footer