Публічне управління: термінологічний словник

Організаційні технології розвитку е-урядування та е-демократії

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ Е-УРЯДУВАННЯ ТА Е-ДЕМОКРАТІЇ - технології залучення інститутів громадянського суспільства та активних громадян до процесів реалізації електронного урядування та електронної демократії.

© Пігарєв Ю.Б.