Публічне управління: термінологічний словник

Інструменти публічного управління

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ - засоби, способи досягнення цілей розвитку держави, її територій, сфер та галузей. Основні типи таких інструментів: правові, організаційні, фінансові, інформаційні, мотиваційні, матеріально-технічні.

© Дегтярьова І.О.