ІНСТИТУЦІЯ - 1) у Стародавньому Римі - посібники з основ права, насамперед цивільного; 2) система норм і правил організації, регулювання суспільного життя, діяльності й поведінки людей; сукупність соціальних норм, зразків поведінки та діяльності; 3) установи, заклади.

© Ребкало В.А., Семьоркіна К.О.