ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН - зібрання всіх чи частини жителів (об’єднаної) територіальної громади для вирішення питань місцевого значення. Є традиційною формою безпосередньої демократії. Станом на 28 січня 2018 р. порядок проведення З.з.г. в (об’єднаних) територіальних громадах визначається законом та статутом територіальної громади.

© Колтун В.С.