4. Сесія Верховної Ради України —основна організаційно-правова форма її діяльності

^ Відповідно до ст. 82 Верховна Рада України працює се-сійно. Сесія складається з пленарних засідань, засідань комі-

-329-

тетів, тимчасових слідчих і спеціальних комісій Верховної

Ради.

Проте, якщо проаналізувати зміст роботи сесії, то вона включає три складові: пленарні засідання, засідання комітетів і комісій Верховної Ради та робота депутатів у виборчому окрузі та за його межами.

  • Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Вона збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Порядок роботи Верховної Ради встановлюється Конституцією та Законом України “Про Регламент Верховної Ради

України”.

Згідно з Конституцією сесії поділяються на чергові та позачергові.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються пер-“шого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Перша сесія скликається двічі на рік, а закінчується не пізніше як за 45 днів до початку наступної сесії, а друга сесія починається першого вівторка вересня і закінчується не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії наступного календарного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України не пізніше як у десятиденний строк після надходження вимоги про її скликання.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк

без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Детально закони України регулюють питання щодо воєнного чи надзвичайного стану. Це, зокрема, закони України “Про правовий режим воєнного стану” від 6 квітня 2000 р.

– 330 –

та “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р.

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. При цьому голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Проте, народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Відповідно до ст. 90 Конституції України повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Але Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути також достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

Site Footer