§ 3. Романо-германська правова сім’я, її особливості

Романо-германську правову сім’ю утворюють правові системи країн, у яких право і все, що з ним пов’язане, склалося на основі римського права.

У рамках цієї правової сім’ї на першому плані — правові норми, котрі визнаються як норми поведінки, що відповідають вимогам моралі й справедливості. Визначити, якими повинні бути ці норми, — основне завдання законодавця й юриспруденції як науки.

Основна ланка (джерело) цієї правової сім’ї— нормативно-правовий акт та його норми.

Виникла і склалася романо-германська правова сім’я в континентальній Європі на основі теоретичних доктрин, розроблених у французьких і німецьких університетах у XII—-XVII століттях. її основою було римське право (право стародавнього Риму), зокрема Юстиніана.

Внаслідок колонізації, а також засвоєння європейської культурної і науковогеоретичної спадщини, принципи ромапо-германської правової сім’ї набули поширення в багатьох країнах світу.

Структура романо-германської правової сім 7. Вона вмішує два елементи: публічне право і приватне право.

Публічне право — сукупність правових норм (державних, адміністративних, кримінальних, процесуальних та ін.), які регулюють відносини у сфері загальнодержавного, сукупного (публічного) інтересу громадян держави.

Приватне право — сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері приватного інтересу (особистого життя), до яких належать майнові, шлюбносімейні, відносини з приводу власності тощо.

Первинною клітинкою права є правова норма. У всіх країнах, що їх відносять до романо-германської правової сім’ї, правову норму розуміють, оцінюють та аналізують однаково. її розуміють як правило поведінки загального характеру. Конкретні казуси використовують лише для роз’яснення правових норм. Завдання юристів полягає в тому, щоб з безмірної кількості казусів сформулювати норму, а вже потім — принцип і дати практикам загальну модель для прийняття рішення у конкретних справах.

Джерела романо-германської сім 7 права.

До них належать:

I. Закони:

  1. конституційні й звичайні;

  2. міжнародні договори;

  3. кодекси;

  4. регламенти і декрети;

  5. адміністративні циркуляри.

II. Звичаї.

НІ. Судова й адміністративна практика.

IV. Доктрина.

V. Загальні принципи.

Site Footer