2. Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду

Вибори Президента України здійснюються громадянами України на підставі ст. 103 Конституції на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Президент звичайно обирається на певний, визанчений у Конституції строк: на три роки (Латвія), чотири (США), п’ять (Бразилія), шість (Єгипет).

В Україні згідно зі ст. 103 Конституції України Президент обирається на п’ять років.

Для обрання на посаду президента звичайно необхідні такі умови: громадянство даної держави, наявність певних громадянських політичних прав, досягнення певного віку, максимальні строки перебування на посаді президента, можливість обіймати іншу посаду.

Згідно зі ст. 103 Конституції України Президентом України може бути виключно громадянин України, який проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Президент також повинен мати право голосу.

Що стосується вимоги досягнення певного віку, то, як свідчить світова конституційна практика, він коливається від двадцяти п’яти (Нікарагуа) до п’ятидесяти років (Італія).

В Україні Президентом може бути особа, яка досягла тридцяти п’яти років.

Переобрання президента вирішується у країнах світу по-різному. Конституції Франції, Італії, Філіппін та деякі інші передбачають, що переобрання допускається взагалі без обмежень. В інших країнах президент може бути обраний лише не більше ніж на два строки (США, Польща, Хорватія, Білорусь) або не більше ніж на два строки підряд (Росія, Чехія, Португалія, Киргизстан). У таких країнах, як Мексика, Болівія, Еквадор, Республіка Корея, повторне обрання на посаду президента взагалі неможливо.

-360-

г

Згідно зі ст. 103 Конституції України одна й та сама особа не може бути Президентом України більш ніж два строки підряд.

Відповідно до цієї статті Конституції Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України (ст. 103 Конституції).

Перший Закон “Про вибори Президента України”, як зазначалося, було прийнято 5 липня 1991 р.; він зазнав змін і доповнень у Законі від 24 лютого 1994 р. 5 березня 1999 р. Верховна Рада України прийняла чинний Закон України “Про вибори Президента України”, який детально визначає: порядок призначення виборів Президента; утворення виборчих округів та виборчих дільниць; виборчих комісій; складання списків виборців; порядок висування кандидатів у Президенти України; збір підписів на їх підтримку; порядок реєстрації висунутих кандидатів; проведення передвиборної агітації; матеріально-технічне і фінансове забезпечення виборчої кампанії; організацію, порядок і підбиття підсумків голосування; встановлення і опублікування результатів виборів; порядок організації і проведення повторного голосування; проведення повторних виборів Президента України.

Закон передбачає, що право висувати претендентів на посаду Президента України належить політичним партіям (блокам) та зборам громадян, причому, як і в попередніх законах, передбачається збір підписів на підтримку претендентів.

За попереднім Законом для висування кандидата на посаду Президента України повинні бути скликані збори виборців, що мають право безпосередньо висувати претендентів на посаду Президента, а для того, щоб він був зареєстрований, необхідно було зібрати на його підтримку не менш як 100 тис. підписів громадян України, які мають право голосу. Водночас кандидатуру на посаду Президента

– 361 –

могли також висунути політичні партії, виборчі об’єднання та блоки.

Згідно з чинним Законом претендент реєструється Центральною виборчою комісією України як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримали своїми підписами не менш як один мільйон громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як ЗО тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) України.

У разі дострокового припинення повноважень Президента Укра’ши вибори нового Президента проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень, при цьому він зобов’язаний скласти присягу у п’ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів (статті 103 і 104 Конституції).

Після обрання Президента України здійснюється встановлена Конституцією України процедура вступу його на посаду. Стаття 104 Конституції передбачає, що новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Текст присяги встановлено ст. 104 Конституції України. “Я (ім’я та пізвище), — зазначається у присязі, — волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.”

Конституція України передбачає засоби захисту правового статусу Президента України. Згідно зі ст. 105 Конституції він користується правом недоторканності на весь час виконання своїх повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

-362-

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо Президент України не був усунутий з поста в порядку імпічменту.

Президент України відповідно до ст. 108 Конституції України виконує свої повноваження до офіційного вступу на пост новообраного Президента України.

Site Footer