Передмова

Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою.

У процесі діяльності підприємства всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні та горизонтальні відносини. Відносини по вертикалі пов’язані з ієрархічною структурою підприємства й управлінням діяльністю його підрозділів із одного центру — апарату управління. Горизонтальні зв’язки обумовлені внутрішньою кооперацією між підрозділами згідно з технологічною або продуктовою їх спеціалізацією.

Управління підрозділами та організація відносин між ними ґрунтуються на економічних методах управління, для чого створюється внутрішній економічний механізм. Принципи і методи побудови такого ме-
ханізму розглядаються в даному навчальному посібнику.

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів, у яких послідовно розглядаються питання про передумови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму, планування, контроль, оцінку та стимулювання діяльності підрозділів. В останньому розділі розглянуто методичні основи аналізу й оптимізації операційної системи, що безпосередньо стосуються діяльності структурних одиниць підприємства.

Авторами навчального посібника є: М. Г. Грещак — загальне редагування і розділи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; О. М. Гребешкова — розділи 1, 2, 3, 11; О. С. Коцюба — розділ 12.

Site Footer