Література

 1. Конституція України: Прийнята 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР). — 1996. — № 30.
 2. Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21.06.2001 // Там само. — 2001. — № 37—38. (зі змінами та доповненнями).
 3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 // Там само. — 1993. — № 50 (зі змінами та доповненнями).
 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 // Там само. — 2001. — № 5—6 (зі змінами та доповненнями).
 5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 // Там само. — 1992. — № 31 (зі змінами та доповненнями).
 6. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 // Там само. — 1991. — № 20 (зі змінами та доповненнями).
 7. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 // Там само. — 2000. — № 25.
 8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 10.10.1996 // Там само. — 1996. — № 51 (зі змінами та доповненнями).
 9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» від 26.12.2002 // Там само. — 2003. — № 10—11.
 10. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 // Там само. — 1991. — № 6 (зі змінами та доповненнями).
 11. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992 // Там само. — 1992. — № 19 (зі змінами та доповненнями).
 12. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 // Там само. — 1991. — № 14 (зі змінами та доповненнями).
 13. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 // Там само. — 2000. — № 20 (зі змінами та доповненнями).
 14. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 // Там само. — 2003. — № 1 (зі змінами та доповненнями).
 15. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 // Там само. — 2001. — № 12 (зі змінами та доповненнями).
 16. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 // Там само. — 1991. — № 46 (зі змінами та доповненнями).
 17. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 // Там само. — 1991. — № 30 (зі змінами та доповненнями).
 18. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 // Там само. — 1991. — № 29 (зі змінами та доповненнями).
 19. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 // Там само. — 1991. — № 47 (зі змінами та доповненнями).
 20. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 // Там само. — 2002. — № 36 (зі змінами та доповненнями).
 21. Закон України «Про лізинг» від 16.12.1997 // Там само. — 1998. — № 16 (зі змінами та доповненнями).
 22. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 // Там само. — 2000. — № 36 (зі змінами та доповненнями).
 23. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 // Там само. — 1991. — № 42 (зі змінами та доповненнями).
 24. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // Там само. — 1997. — № 24 (зі змінами та доповненнями).
 25. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 // Там само. — 1999. — № 20—21 (зі змінами та доповненнями).
 26. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 // Там само. — 1995. — № 9 (зі змінами та доповненнями).
 27. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 // Там само. — 1999. — № 29 (зі змінами та доповненнями).
 28. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 // Там само. — 1998. — № 15.
 29. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 // Там само. — 1995. — № 17 (зі змінами та доповненнями).
 30. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 // Там само. — 1995. — № 4 (зі змінами та доповненнями).
 31. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 // Там само. — 1994. — № 7 (зі змінами та доповненнями).
 32. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 // Там само. — 1992. — № 49 (зі змінами та доповненнями).
 33. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 15.11.1991 // Там само. — 1992. — № 3 (зі змінами та доповненнями).
 34. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 // Там само. — 1991. — № 14 (зі змінами та доповненнями).
 35. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.1991 // Там само. — 1991. — № 24 (зі змінами та доповненнями).
 36. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 // Там само. — 1997. — № 21 (зі змінами та доповненнями).
 37. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 // Там само. — 1992. — № 24 (зі змінами та доповненнями).
 38. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 // Там само (зі змінами та доповненнями).
 39. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 // Там само. — 2003. — № 13.
 40. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 // Там само. — 2001. — № 48.
 41. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 // Там само. — 1999. — № 38.
 42. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 // Там само. — 1996. — № 19 (зі змінами та доповненнями).
 43. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 // Там само. — 1991. — № 39 (зі змінами та доповненнями).
 44. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 // Там само. — 1999. — № 40 (зі змінами та доповненнями).
 45. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 // Там само. — 1999. — № 11.
 46. Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 // Там само. — 2002. — № 1 (зі змінами та доповненнями).
 47. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 // Там само. — 1990. — № 52 (зі змінами та доповненнями).
 48. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 // Там само. — 1991. — № 38 (зі змінами та доповненнями).
 49. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2002 рік // Урядовий кур’єр. — 2002. — № 100. — С. 5—12.
 50. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Там само. — 2000. — № 34. — С. 5—12.
 51. Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. Фінансове право: Підручник. — Х.: Консум, 1998.
 52. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посіб. — К.: Заповіт, 1996.
 53. Білявський Г. О., Падун М. М., Фардуй Р. С. Основи загальної екології. — К.: Либідь, 1993.
 54. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. — К.: ІТЕМ, 1995.
 55. Бородюк В. М., Буцко М. Н. Структурный фактор в развитии экономики Украины. — К.: Наук. думка, 1991.
 56. Гальчинський А. Теорія грошей. — К.: Основи, 1998.
 57. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. — К.: Знання України, 2002.
 58. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. — К.: ВІРА-Р, 1999.
 59. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие / Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. — М.: Финстатинформ, 1997.
 60. Державне управління: теорія і практика / За ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
 61. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2000.
 62. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. — К.: Наук. думка, 1999.
 63. Козик В. В., Панкова Л. А, Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002.
 64. Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України. — К.: Укр. енцикл., 1997.
 65. Котилко В. В. Региональная экономическая политика. — М.: Изд-во РДЛ, 2001.
 66. Курс переходной экономики / Под ред. Л. И. Абалкина. — М.: Финстатинформ, 1997.
 67. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика. — К.: КНЕУ, 2002.
 68. Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999.
 69. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс-Универс, 1994.
 70. Мандибура В., Тімофєєв В. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати. — К.: Парламентське вид-во, 1997.
 71. Мельник О. Інфляція: теорія і практика регулювання. — К.: Знання, 1999.
 72. Механізм структурних зрушень в економіці України. — К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002.
 73. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. — Львів: Укр. технології, 1999.
 74. Основні напрями соціальної політики на 1997—2000 роки. — К.: Соцінформ, 1997.
 75. Пал Л. А. Аналіз державної політики. — К.: Основи, 1999.
 76. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. — К.: Поліграфкнига, 1998.
 77. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002.
 78. Поповкін В. А. До концепції державної регіональної економічної політики. — К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 1995. — Вип. 37.
 79. Прогнозування і розробка програм: методичні рекомендації / За ред. В. Ф. Бесєдіна. — К.: Наук. світ, 2000.
 80. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. — К.: Основи, 1993.
 81. Романюк С. Політика регіонального розвитку в Україні. — К.: Наук. думка, 2001.
 82. Симоненко В. К. Регионы Украины: проблемы развития. — К.: Наук. думка, 1997.
 83. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України. — К.: Укр. енцикл., 1997.
 84. Стеченко Д. Державне регулювання економіки. — К.: МАУП, 2000.
 85. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. — М.: Изд-во Моск. ун-та. — ИНФРА-М, 1997.
 86. Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. — М.: ЭКМОС, 1998.
 87. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика. — К.: КНЕУ, 2001.
 88. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. І. Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 1998.
 89. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики. — М.: БЕК, 1997.
 90. Цены и ценообразование: Учеб. для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. — СПб.: Интер, 1999.
 91. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.: Знання: КОО, 1999.
 92. Черныш Е. А., Молчанова Н. П., Новикова А. А., Салтанова Т. А. Прогнозирование и планирование. — М.: ПРИОР, 1999.
 93. Чистов С. М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002.
 94. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. — К.: НІОС, 2003.
 95. Чумаченко Н. Г. Региональная политика в Украине. — Донецк.: НАН України, Ин-т. екон. пром., 1993.
 96. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия. — М.: Экономика, 2000.
 97. Экономика / Под ред. А. С. Булатова. — М.: БЕК, 1995.
 98. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика. — К.: КНЕУ, 2002.

Site Footer