Публічне управління: термінологічний словник

Вестфальська модель державного суверенітету

ВЕСТФАЛЬСЬКА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ - теоретична схема механізму оптимальних взаємовідносин між окремими національними державами, що ґрунтується на принципах територіальної цілісності держав, рівного гарантованого суверенітету всіх держав, невтручання однієї держави у внутрішні справи іншої, тобто з однаковими правами і обов’язками й однаково дієздатними - суверенними. Ступінь суверенності національної держави має тенденцію до зменшення в про-цесі подальшої глобалізації.

© Абрамов В.І.