4.5. Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк)

Тест дозволяє оцінити деякі неадаптивні стани (тривога, фрустрація, агресія) і властивості особистості (тривожність, фрустрованість, агресивність і ригідність).

Інструкція. Уважно прочитайте опис різних психічних станів.

Якщо цей опис збігається з Вашим станом і стан виникає часто, то необхідно оцінити його в 2 бали. Якщо цей стан виникає зрідка, то ставиться один бал. Якщо не збігається з Вашим станом – 0 балів.

Опис станів.

І. Шкала тривожності:

 1. Не почуваю впевненості в собі.
 2. Часто через дрібниці червонію.
 3. Мій сон неспокійний.
 4. Легко впадаю в зневіру.
 5. Турбуюся тільки про уявлювані неприємності.
 6. Мене лякають труднощі.
 7. Люблю копатися у своїх недоліках.
 8. Мене легко переконати.
 9. Я недовірливий.
 10. Я важко переношу час очікування.

II. Шкала фрустрації:

 1. Нерідко мені здаються безвихідними ситуації, з яких усе-таки можна знайти вихід.
 2. Неприємності мене сильно розстроюють, я падаю духом.
 3. Під час великих неприємностей я схильний без достатніх підстав звинувачувати себе.
 4. Нещастя і невдачі нічому мене не вчать.
 5. Я часто відмовляюся від боротьби, вважаючи її марною.
 6. Я нерідко почуваюся беззахисним.
 7. Іноді в мене буває стан розпачу.
 8. Я почуваю розгубленість перед труднощами.
 9. У важкі хвилини життя іноді поводжуся по дитячому, хочу, щоб пожаліли.
 10. Вважаю недоліки свого характеру непоправними.

ІІІ. Шкала агресивності:

 1. Залишаю за собою останнє слово.
 2. Нерідко в розмові перебиваю співрозмовника.
 3. Мене легко розсердити.
 4. Люблю робити зауваження іншим.
 5. Хочу бути авторитетом для інших.
 6. Не задовольняюся малим, хочу найбільшого.
 7. Коли розгніваюся, погано себе стримую.
 8. Волію краще керувати, ніж підкорятися.
 9. У мене різка, грубувата жестикуляція.
 10. Я мстивий.

IV. Шкала ригідності:

 1. Мені важко змінювати звички.
 2. Нелегко переключати увагу.

33. Дуже насторожено ставлюся до всього нового.

 1. Мене важко переконати.
 2. Нерідко в мене не виходить з голови думка, якої слід було б позбутися.
 3. Нелегко зближуюся з людьми.
 4. Мене засмучують навіть незначні порушення плану.
 5. Нерідко я виявляю впертість.
 6. Неохоче йду на ризик.
 7. Різко переживаю відхилення від прийнятого мною режиму дня.

Обробка результатів.

Підрахуйте суму балів за кожною групою запитань:

І. З 1 по 10 запитання – шкала тривожності;

ІІ. З 11 по 20 запитання – шкала фрустрації;

ІІІ. З 21 по 30 запитання – шкала агресивності;

IV. З 31 по 40 запитання – шкала ригідності.

Інтерпретація результатів:

0 – 7 балів – низький рівень;

8 – 14 балів – середній рівень;

15 – 20 балів – високий рівень.

Site Footer