Аналіз документальних інтернет-ресурсів в інформаційному просторі релігійних організацій України

Релігійні об’єднання в Україні на сучасному етапі розвитку займають вагоме місце в інформаційному просторі країни. В період розвитку інформаційних технологій Інтернет є одним із головних інструментів, що дозволяє поширювати та розповсюджувати інформацію релігійного спрямування. В інтернет-просторі країни представлені усі конфесії, наявні в Україні, які репрезентують свою діяльність на веб-сайтах та порталах, наприклад, інформаційні портали «Релігійна інформаційна служба України», «Основа» – який покликаний відображати релігійне та суспільне життя в Україні та світі. Дані сайти не належать до жодної з конфесій і мають ознайомчий характер. На них представлена інформація, новини, публікації, що стосуються всіх питань релігійного життя, як країни, так і світу в цілому, висвітлені особливості релігійного життя за кордоном. На даний час в Україні функціонує 2863 інтернет-ресурси, що мають релігійний контекст. До їх числа входять каталоги, портали, новини, телеканали та передачі, онлайн газети та журнали, наукові та освітні ресурси, персональні сайти, релігійні бібліотеки, сайти союзів та фондів, онлайн представництва церков та місій

Недостатньо дослідженим питанням є розміщення документальних ресурсів на веб-сайтах релігійних установ та груп. Офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату містить мережу сайтів української православної церкви а також веб-атлас церкви. Українська православна церква налічує 54 єпархії, кожна з яких має власний сайт. Проаналізувавши контент зазначених інтерент-ресурсів можна зробити висновки про те, що майже всі єпархії дають користувачеві можливість переглянути певні документи, що створені чи прийняті в даних організаціях. Основними представленими документами є статути (положення), укази, розпорядження, офіційні листи, протоколи засідань, які присутні на всіх сайтах єпархій Української православної церкви Московського патріархату та мають вкладку «Документи». На сайті Синодального інформаційного відділу Української православної церквиможна знайти, такий документ, як Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. Харківська єпархія на офіційному сайті  подає велику кількість документальних ресурсів, що супроводжують діяльність єпархії. В документах викладено текст указу або розпорядження із зазначенням усіх реквізитів.

Зважаючи на певну обмеженість доступу до документів релігійних громад, важливим питанням стає вивчення, аналіз та використання документальних інтер- нет-ресурсів цієї сфери для подальшого розвитку електронного документообігу релігійних установ в умовах інформаційно-комунікаційного простору.

Site Footer