Методика комплексного аналізу складних іменників спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці

Для розкриття структурно-семантичних та прагматичних особливостей складних іменників спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці ми використовуємо як загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз, синтез, так і власне лінгвістичні методи – структурний, функціональний та прагматичний. Використання методів аналізу складних іменників спортивної тематики сучасної німецької мови зумовлено специфікою об’єкта та завданнями дослідження.

З метою ілюстрації представленої методики розглянемо речення із звіту про баскетбольну гру: Laut NBA-Statistikbüchern schaffte zuletzt «Air» Jordan am 28. März 1990 im Bulls-Trikot mehr als 46 Punkte und 18 Rebounds – seinerzeit standen für die Klubikone 69 Zähler und 18 Bretter beim 117:113-Overtime-Sieg über Cleveland im Box Score.

Перший етап дослідження полягає у застосуванні методу суцільної вибірки, завдяки якому вибираються складні іменники спортивної тематики із статей спортивного змісту таких популярних періодичних видань Німеччини. Використані статті стосуються різних видів спорту.

На наступному етапі розвідки визначаємо структурні та семантичні особливості складних іменників, тобто проводимо їхню інвентаризацію, систематизацію та класифікацію, а також пояснюємо особливості їхньої будови. Для цього залучаються загальнонаукові, описовий та структурний методи (останній представлений такими видами аналізу – аналіз за БС, трансформація, компонентний аналіз та субституція).

Спочатку виділено одиниці аналізу (номен: 117:113-Overtime-Sieg та слова спортивної тематики: Bulls-Trikot, Klubikone, NBA-Statistikbücher).

Надалі вони підлягають класифікації та інтерпретації: NBA-Statistikbücher – складний іменник з компонентом-скороченням; Bulls-Trikot – деономастичний складний іменник; Klubikone – власне складний іменник із метафорично переосмисленим другим складником; 117:113-Overtime-Sieg – складний іменник числовим складником та компонентом англіцизмом.

Третій етап дослідження передбачає вивчення прагматичного аспекту та функціонування складних іменників у спортивних статтях різного жанру. Для виконання цього завдання залучаються структурний, функціональний та прагматичний методи, зокрема дистрибутивний аналіз та методика контекстуально- інтерпретаційного аналізу.

Так, аналізуючи всю статтю, можна визначити іменниковий композит Klubikone як контекстуальний синонім до баскетболіста Майкла Джордана.

Всі етапи аналізу супроводжуються кількісним методом, що полягає у підрахунку складних іменників різних типів, а, отже, визначення їх продуктивності та частотності їх вживання.

Site Footer