15.2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії

Слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування, доцільно класифікувати на три групи, залежно від обсягу та змісту даних, що послужили підставою до порушення кримінальної справи та інформації про злочинця. Ці ситуації такі:

  1. Є ознаки вчиненого злочину – достатні дані про незаконне ввезення в Україну відходів і вторинної сировини, відома особа, яка його вчинила.
  2. Є ознаки вчиненого злочину, однак особа, яка його вчинила, не відома.
  3. Є ознаки вчиненого злочину і відомості про злочинця, однак останній зник з місця події.

Перша група типових слідчих ситуацій характеризується наявністю достатньої кількості ознак, що вказують на вчинення розглядуваного злочину й особу, яка його вчинила. Залежно від змісту й обсягу вихідних (початкових) даних, за якими порушується кримінальна справа, можуть виникати такі конкретні ситуації:

  1. Вихідні (початкові) дані про ознаки злочину отримано працівниками митниці при здійсненні митного контролю під час затримання злочинця з речовим доказом безпосередньо у разі незаконного перетину кордону.

Ситуація характеризується тим, що працівники митних органів унаслідок здійснення ними митного контролю виявляють відповідні відходи чи вторинну сировину, яку зловмисники перевозять на територію України незаконно. При цьому відома особа, яка вчинила цей злочин. Вихідним матеріалом для митниці як органу дізнання служить протокол про порушення конкретною особою чи фірмою правил переміщення через кордон вищезазначених предметів, що належать до ознак відповідного злочину, тобто виявлені самі предмети посягання, документи і правопорушник. У таких ситуаціях злочинець, затриманий з речовим доказом на місці вчинення злочину, визнає свою провину, його викривають наявні докази.

Це прості ситуації, що складаються за так званими очевидними злочинами, коли сам злочин і особа, яка його скоїла, очевидні, відомі з початку розслідування.

2. Вихідні (початкові) дані про вчинення злочину (перевезення на територію України речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення) отримано в результаті прикордонного контролю співробітниками Прикордонних військ.

Ситуація характеризується тим, що початкові дані про вчинення цього злочину отримано в результаті прикордонного контролю працівниками Прикордонних військ, коли виявлено заборонені до ввезення матеріали і затримана особа, яка їх переміщує. У цьому разі прикордонники складають протокол затримання, в якому необхідно фіксувати всі обставини вчинення злочину, місце події фотографують, складають схеми і плани. При переміщенні відповідних відходів, вторинної сировини, чи матеріалів, що належать до відходів небезпечних до ввезення шляхом обходу митного контролю, рекомендується вказувати маршрут проходження, наявність дорожніх та інших знаків тощо. Але нерідко при затриманні прикордонниками правопорушників протоколи і схеми затримання не оформляються належним чином (не чітко вказується маршрут слідування, відсутні свідки та ін.), а первинні пояснення не відображають сутності й характеру злочину.

3. Інформацію про незаконне ввезення в Україну відходів і вторинної сировини отримано внаслідок здійснення оперативно- розшукових заходів, коли кримінальну справу було порушено за матеріалами СБУ або МВС України

Слідча ситуація характеризується тим, що початкові дані про вчинення незаконного ввезення в Україну відходів і вторинної сировини отримані внаслідок здійснення оперативно-розшукових заходів. У цій ситуації до початку розслідування, як правило, відомі причетні до злочину особи і місце події, дані про підготовку, безпосереднє вчинення та результати незаконної діяльності (транспортування, зберігання, поширення тощо), проте інші обставини відомі не повністю. У цьому разі матеріали оперативно-розшукової діяльності є приводом і підставою до порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій. До таких ситуацій, наприклад, належить вчинення цього злочину представниками підприємницьких структур відповідної держави під час сприяння працівника митниці, коли внаслідок оперативної розробки і за допомогою технічних засобів виявляються факти злочину.

4. Інформацію про ознаки вчинення злочину отримано в ході розслідування інших злочинів.

Ситуація виникає при розслідуванні інших злочинів. Вона складна і відрізняється від розглянутих вище чинників раптовості, коли ознаки злочину слідчий виявляє внаслідок проведення слідчих дій в іншій кримінальній справі, не пов’язаній з розглядуваним злочином. Такі ситуації характеризуються певними труднощами їх вирішення, обумовлені насамперед часовим чинником – часом, що минув з моменту безпосереднього здійснення незаконного ввезення відповідних матеріалів чи речовин та моменту виявлення його ознак. Основні напрями розслідування в таких ситуаціях становлять передусім встановлення події злочину та вини особи, яка його вчинила. Діяльність працівників слідства орієнтована на збирання доказів та встановлення всіх обставин, що входять до предмета доказування.

5. Початкові дані про підготовку або вчинення незаконного ввезення в Україну відходів і вторинної сировини отримано із заяв, повідомлень громадян, а також інформації, що надійшла від інших правоохоронних органів.

Слідча ситуація характеризується тим, що початкові дані про злочин отримано внаслідок попередньої перевірки заяв і повідомлень фізичних та юридичних осіб про підготовку або вчинення розглядуваного злочину, а також матеріалів та інформації, що надійшли від інших митних і правоохоронних органів України та іноземних держав. Основним завданням таких ситуацій є встановлення факту незаконного ввезення в Україну відходів і вторинної сировини, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину, шляхом використання прийомів та повноважень суб’єктом, який одержав такі заяви або інформацію. Здебільшого у таких ситуаціях відсутній чинник раптовості. При проведенні перевірки шляхом відібрання пояснень або витребування документів часто має місце передчасне витікання інформації, що дає можливість злочинцю здійснити заходи щодо приховування слідів злочинної діяльності чи самому переховуватися від слідства.

Друга група типових слідчих ситуацій виникає при виявленні предметів злочину, коли особа, яка вчинила злочин, невідома. У таких ситуаціях кримінальна справа порушується за фактом виявлення злочину, за відсутності особи, підозрюваної у його вчиненні. Тому першочерговим завданням є встановлення особи злочинця, її розшук, затримання та викриття.

Третя група типових слідчих ситуацій є більш сприятливою для початкового етапу розслідування, оскільки особа злочинця відома, але останній зник з місця злочину. Як правило, вона поєднує конкретні ситуації, коли злочин виявляють безпосередньо після перетину державного кордону з незаконно ввезеними речовинами чи матеріалами.

У цій ситуації дії працівників слідства мають бути спрямовані на негайне переслідування злочинця по «гарячих слідах» та на його затримання, а також на збір даних, що характеризують особу розшукуваного, виявлення його зв’язків, встановлення можливого його місцезнаходження, вжиття заходів для затримання злочинця та доставлення його за місцем дізнання.

Висування слідчих версій. Успіх на початковому етапі розслідування незаконного ввезення в Україну відходів і вторинної сировини значною мірою визначається своєчасністю і правильністю висування і перевірки слідчих версій.

У першій групі типових ситуацій, коли є інформація про вчинення злочину і відома особа, яка його вчинила, висуваються загальні версії, що за своїм змістом дають одне з можливих пояснень суті і характеру вчиненої події в цілому: вчинене діяння є незаконним ввезенням в Україну відходів і вторинної сировини (ст. 268 КК України); вчинено інший злочин, наприклад, контрабанду; факт вчинення злочину відсутній, виявлене діяння не злочинне, має місце порушення митних правил чи інше адміністративне правопорушення; має місце добровільна відмова від злочину. Висуваються також версії: про способи здійснення злочину; про місця скоєння злочину; про осіб, що займаються незаконним перевезенням відходів і вторинної сировини; про місця збереження, переміщення, переховування відповідної сировини; про кількість епізодів злочинної діяльності та ін.

У ситуації, коли вчинене незаконне перевезення в Україну відходів і вторинної сировини, однак особа, що його вчинила невідома, поряд із загальними версіями, характерними для першої групи типових ситуацій, висуваються також версії, перевірка яких спрямована, насамперед, на визначення кола осіб, серед яких варто вести пошук злочинця: а) особа належить до обслуговувального персоналу наявного транспортного засобу; б) особа перебуває в прикордонному районі;

в) злочин вчинено іноземцем; г) злочин вчинено однією особою або групою осіб і т.д.

У третій типовій слідчій ситуації, коли має місце вчинення злочину, злочинець відомий, але зник з місця події, поряд із загальними версіями про подію злочину та її найважливіші обставини, висуваються розшукові версії, які можуть бути такими: 1) злочинець переховується у своїх родичів, друзів, знайомих; 2) розшукуваний залишився в легальному становищі або перейшов на нелегальне; 3) злочинець виїхав за кордон тощо.

Site Footer