10.4. Культура взаємодії оратора з аудиторією

Привселюдна промова, як ми встигли переконатися, складний процес. “Якщо хтось вказує на щось нове, – писав великий Гете, – люди опираються з усією силою, і тому нова істина має очікувати тривалий час, щоб прокласти собі шлях”. Щоб вплинути на слухачів, переконати їх, необхідна не тільки логіка, мовна культура, але і культура оратора, його знання психолого-педагогічних прийомів.

Аудиторія – це не певна кількість зібраних разом людей. Аудиторією, що слухає, вони стануть не відразу. У групі людина поводиться інакше, вона інакше відчуває, запам’ятовує, легше піддається навіюванню. Тут сильніше виявляються механізми імітації, психічне зараження, формується емоційний стан (наприклад, сміх швидко охоплює всю аудиторію).

Слухачів об’єднує:

 • спільні умови
 • спільна діяльність
 • спільний суб’єкт впливу (оратор).

Різними є:

 • мотиви приходу
 • рівень розуміння
 • ставлення до оратора.

Чим вище рівень культури оратора (комунікативної, психологічної, моральної), тим легше йому буде впливати на аудиторію. Важливе значення має особистість оратора, його володіння проблемою, ерудиція, компетентність.

“Найкращим оратором є той, – стверджує Цицерон, – хто своїм словом і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. Вчити – обов’язок оратора, давати насолоду – честь…, справляти ж сильне враження – необхідність “.

Однією з головних умов ораторського мистецтва є знання предмета, про який буде йти мова. Добре підготовлена промова на дев’ять десятих – виголошена промова. Ще Цицерон зазначав, що він перед аудиторією не міг з’явитися ні погано підготовленим, ні напіводягненим. І це аксіома. Лектор повинен усе передбачити.

За етичними нормами, лектор має прийти вчасно і відповідно вдягнений. Повсякденний одяг вказуватиме на буденність виступу. Одяг повинен відповідати ситуації, віку і складу аудиторії.

Слово – головна зброя лектора. Уміння володіти словом – мистецтво, якому потрібно вчитися все життя. Промова має бути зрозумілою, емоційною, речення не занадто довгими.

Таким чином, культурою мови лектора можна назвати таке використання мовного матеріалу, яке забезпечить найкращий вплив на аудиторію відповідно до визначеної мети.

Той, хто хоче навчитися говорити вільно і легко, творити своє слово безпосередньо на трибуні, має багато читати, аналізувати лекції кращих лекторів.

Уникайте трафаретних, штампованих фраз. Мова повинна бути простою і переконливою. Не зловживайте загальними фразами, будьте конкретними. Користуйтеся образним мисленням. Частіше вживайте влучні слова і вирази. Ретельно стежте за своєю мовою. Не забувайте, що наші слова демонструють нашу освіченість. Допитливому слухачеві вони можуть розказати, у якому оточенні ми живемо чи працюємо, який маємо рівень освіти.

Про нас судять на підставі того, що ми робимо, який маємо вигляд, що і як говоримо.

Величезним духовним надбанням народу є його мова. Тому слід використовувати це надбання, вчитися влучно і виважено вживати слово.

Освідчившись народові в любові,

Віддай ти шану його пісні й мові,

Вбирай у серце звуки і слова,

Оті, що ним промовля й співа Душа народна..,

Найкращим порадником у вивченні й удосконаленні мови є українська поезія – класична і сучасна. Які в ній образи, які порівняння, яка щирість і пристрасть!

Мас-медіа є головним засобом зв’язку з громадськістю, тому взаємовідносини з журналістами повинні бути максимально ефективними та плідними. Недарма мас-медіа називають ще “четвертою владою”.

Радіо як засіб комунікації має свої переваги та труднощі. Виступ на радіо – це живий голос із особистісними інтонаціями. Якщо ви виступаєте вперше, слід мати на увазі, що слухачі відчувають, коли текст читається з написаного.

Під час виступу на телебаченні хвилювання значно збільшується. Тому необхідно вчитися поводити себе вільно, невимушено, вміти легко перебудовуватися, вміло користуватися мімікою та жестами, взагалі мати приємні манери. І головне – пам’ятати про час.

Декілька корисних порад для учасників інтерв’ю

– Набувайте досвіду, розпитуючи співрозмовника (Яка буде тема розмови? Як довго вас розпитуватимуть? Яке це буде інтерв’ю?).

– Сплануйте стратегію свого повідомлення (визначте цілі, підкріпіть їх прикладами, статистичними даними).

– Будьте стриманими. Не відповідайте на запитання особистого характеру, якщо ви цього не бажаєте, але поясніть співрозмовникові причину відмови. Ніколи не кажіть: “У мене немає коментарів щодо цього “.

– Не бійтеся репортерів. Будьте для них доступними.

– Усвідомте, що ви продавець, який продає себе і свою точку зору.

– Ніколи не брешіть і не вводьте в оману. Якщо ви не можете сказати правду, то взагалі нічого не кажіть.

– Переконайтеся, що ваш співрозмовник достатньо обізнаний, знає ваші погляди і політичну позицію, точно викладає їх.

– Зважайте на те, що майже всі репортери прагнуть нових знань і чим більше вони їх набувають, тим вище стає їх професіональний рівень.

– Зазвичай помилки репортера є наслідком некомпетентності, а не злих намірів.

– Якщо репортер неправильно вас цитує чи неправильно викладає вашу позицію, запропонуйте йому (їй) зустрітися з вами, і висловіть свої зауваження щодо суті справи.

 • Будьте самі собою (уникайте жаргону або пишномовного стилю).
 • Будьте спокійні й упевнені.
 • Будьте чесними (ваша чесність має вирішальне значення, не ризикуйте нею).
 • Будьте лаконічними (висловлюйтеся стисло й просто говоріть по суті.
 • Будьте людяними (не бійтеся бути дотепним. Це надасть вам упевненості і допоможе здобути прихильність).
 • Висловлюйте своє особисте ставлення (слухачі й глядачі запам’ятовують ключові моменти через ваше власне розуміння речей).
 • Будьте впевнені й послідовні.
 • Будьте уважними (зосередьтеся, уважно слухайте, кажіть те, що думаєте, і думайте, що кажете).
 • Будьте енергійними (використовуйте жести, міміку).
 • Будьте переконливими й щирими.

Стислий огляд розділу

 1. Ораторське мистецтво – особливий вид мовної діяльності, сукупність заходів щодо підготовки і виголошення промови.
 2. Ораторське вміння – важливе вміння для сучасних спеціалістів сфери бізнесу. У публічному виступі немає дрібниць. Це складаний процес, спрямований на створення комунікативної єдності з людьми, на розширення їхнього світогляду. Важливу роль відіграє особа лектора, його освіченість, компетентність, інтелігентність, пристрасть і вміння навіювати. Його обізнаність із внутрішньою і зовнішньою політикою держави, економічним розвитком суспільства і регіону проживання.
 3. Велике значення має мова лектора. Її комунікативні ознаки: грамотність, багатство, чистота, точність, логічність, доречність, цілеспрямованість, емоційність. Особлива увага приділяється удосконаленню мови.
 4. Виступ перед аудиторією та у колективі має велике емоційне і виховне значення. Справа ця складна і може зробити керівника ватажком, або поховати його як лідера. Тож пам’ятайте: коли хочеш, щоб зал горів, зроби так, щоб трибуна палала.
 5. Невід’ємною частиною демократичної системи є засоби інформації, зустрічі, виступи на радіо, телебаченні. Слід бути доступним для спілкування, однак варто враховувати особливості спілкування з журналістами.

Site Footer