Невербальні засоби спілкування та діловий етикет

У службовому або діловому спілкуванні важливу роль поряд зі словом відіграють і немовні (невербальні) засоби. До них належать звукова організація мови, жести, міміка, пози учасників спілкування, їх нерідко пов’язують з емоціями. Якщо ми хвилюємося, говоримо не те, що думаємо, наша міміка та жести відтворять це.

Відомо, що мова жестів потребує уважного ставлення, оскільки вона має національно-культурний характер, залежить від сфери спілкування, соціальних ролей, норм етикету.

Розкрити секрети та показати взаємозв’язок кінесики та етикету в ситуаціях знайомства, виступу, бесіди, конфлікту – завдання цього розділу.

Ключеві поняття

Дистанція у спілкуванні – необхідна відстань між людьми у різних ситуаціях спілкування.

Звукова організація мови – сукупність мовних та немовних засобів, до яких належать звуки мови, ритмічна організація слів та інтонація.

Інтонація – це сукупність звукових засобів мови: різне співвідношення частоти основного тону, інтенсивності, тривалості та тембру.

Кінесика – сукупність міміки, жестів, поз людини у певній ситуації спілкування.

Невербальні засоби спілкування – сукупність позамовних елементів, що супроводжують мовне спілкування та беруть участь у переданні інформації.

Просодика (грец. prosoidiKa – наголос) – спосіб звукової організації мови.

Site Footer