Етичні норми ділового спілкування

Уміння продуктивно спілкуватися – важлива професійна якість, необхідний елемент культури бізнесмена, підприємця. Цій категорії населення щоденно доводиться зустрічатися з десятками і сотнями людей, вітчизняними і зарубіжними партнерами, клієнтами, налагоджувати відносини з співробітниками. У багатьох випадках саме через незнання особливостей ділового спілкування виникає маса непорозумінь, а часом – конфліктів.

У цьому розділі розглядається культура ділового спілкування як важлива умова високого рівня професіоналізму сучасного спеціаліста у сфері бізнесу.

“У нас лише чотири методи контакту з людьми. Вони судять про нас на підставі того, що ми робимо, який вигляд маємо, що ми говоримо, та як ми це говоримо” (Д. Карнегі).

Ключові поняття

Культура мовлення – це здатність використовувати оптимальні для конкретної ситуації мовні засоби. Система відповідних словесних формул, які вживаються з метою встановлення контакту та підтримання доброзичливого спілкування, складає мовний етикет.

Гуманізація спілкування – здатність людини відчувати та співчувати, переживати і співпереживати, вміння розрізняти добро, зло, справедливість; вияв таких її якостей, як милосердя, порядність, доброчесність і совість, а також морально-етичні потреби, оцінки, смаки, ідеали, мотиви, вчинки.

Психологія спілкування – це характеристики, які визначають параметри когнітивної, емоційної та вольової сумісності людей. У процесі спілкування люди обмінюються уявленнями, образами, думками, ідеалами, виражають свої почуття, спонукають один одного до дій, через спілкування впливають на наміри.

Site Footer