Бізнес-етика організації, фірми

Розділ присвячено етичним проблемам функціонування організації, фірми.

Розглядаються питання, що сприяють продуктивній та успішній діяльності: правила етикету в прийнятті управлінських рішень, вибір стилю керівництва, етичні правила прийому та звільнення з роботи, вміння винести подяку, догану, вирішити конфліктну ситуацію.

Окремо розглядається ставлення працівника до своїх обоє ´язків. Розкривається провідна роль етичних норм у взаємовідносинах з діловими партнерами, конкурентами.

Ключові поняття

Взаємодія – це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів однин на одного, який породжує причинну обумовленість і взаємозв’язок їхніх дій. Цей процес потребує активності та взаємної спрямованості дій людей, які беруть у ньому участь.

Вплив – це процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини (її установок, уявлень, думок, оцінок тощо) під час взаємодії з нею.

Взаєморозуміння – це таке розуміння партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їхньому знанню і поглядам. Виокремлюють три рівні взаєморозуміння: згоду, осмислення та співпереживання.

Site Footer