Розвиток етики бізнесу

Людство пройшло шлях від простого бажання вижити до бажання жити гідно, цікаво, творчо, керуючись принципом “Жити для того, щоб працювати”. У сфері ділових відносин тваринний принцип “Віддай, бо вб’ю” поступово витіснився принципом “Дай мені це, а я тобі дам те”. У сучасну епоху формується новий принцип “Ми більше виграємо разом”. Все більшого обґрунтування набуває прогноз етичної мотивації у ділових стосунках. Суть якого пізнання людиною (у тому числі і підприємцем) сенсу життя, прагнення покращувати не тільки своє життя, але й життя інших людей.

Тому вважаємо за доцільне звернути увагу на розуміння проблем, з якими доведеться зіткнутися у процесі діяльності у різних сферах бізнесу.

Ключові поняття

Гуманізм (від лат. humanus – людяний) – система світогляду і світосприйняття, в основі якої лежить розуміння цінності особистості, визнання людини сенсом буття.

Інновація – нововведення.

Моральна культура – частина існуючої в суспільстві моралі, зміст якої включає вироблене віками загальнолюдське уявлення про добро, сумління, обов’язок і відповідну їм поведінку.

Site Footer