Перегляд судових рішень Вищого господарського суду Верховним судом України

Відповідно до ст. 11114 ГПК право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України належить сторонам і Генеральному прокурору України.

Верховний суд України переглядає справу з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України; у разі невідповідності рішення або постанови рішенням Верховного суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права; з мотивів застосування Вищим господарським судом одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах.

Підставою для перегляду рішення Вищого господарського суду України є також рішення міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, про визнання рішення суду таким, що порушує міжнародні зобов’язання України.

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора на постанову Вищого господарського суду України може бути подано не пізніше одного місяця з дня його прийняття. Якщо підстави для оскарження виникли після закінчення місячного строку, Верховний суд України зобов’язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження. Справа переглядається за умови згоди хоча б одного судді на засіданні колегії з трьох суддів.

Верховний суд України за результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України має право:

1) залишити постанову чи ухвалу без змін, а скаргу (подання) – без задоволення;

2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України;

3) скасувати постанову чи ухвалу і припинити провадження у справі.

За результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора ухвалюється постанова. Указівки, що містяться у постанові Верховного суду України, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права має бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

Вимоги до написання касаційної скарги і виступу в суді є аналогічними до написання касаційної скарги і виступу у Вищому господарському суді України. Однак у такій касаційній скарзі доцільно подати окремим пунктом обґрунтування підстав для оскарження постанови або ухвали Вищого господарського суду, відповідно до ст. Ill15 ГПК України. При виступі слід пам’ятати, що він має бути максимально коротким. Як правило, головуючий у судовому засіданні Верховного суду України повідомляє, що для виступу надається 5 хвилин. Щоб адвоката не переривали, слід дотримуватись цього строку.

Site Footer