Принцип концентрації процесу

«Серед принципів судочинства, рекомендованих Комітетом Міністрів державам – членам Ради Європи і направлених на удосконалення судової системи, в Рекомендації R(84) від 28.02.1984 р. першим принципом фактично зазначено принцип концетрації процесу. В ньому вказано, що судочинство, як правило, повинно складатися не більше ніж з двох судових засідань». «Під концетрацією розуміють: 1) концетрацію доказового матеріалу, тобто надання суду першої інстанції доказів у обсязі, необхідному для правильного і своєчасного розгляду і вирішення справи у визначений законом строк; 2) концетрацію процесуальних дій, що здійснюються в процесі особами, які беруть участь у справі. Концетрація доказового матеріалу надасть змогу суду безпосередньо ознайомитися з усіма обставинами, що мають значення для справи, і доказами, що підтверджують наявність або відсутність цих обставин». Саме у господарському процесі є реальна можливість вирішення справ у двох, а то і в одному засіданні. Цьому сприяє документованість процесу, вимога надавати докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги (п. 4 ст. 57 ГПК), надіслання копій відповідних документів, пропозиція про надання відзиву на позовну заяву тощо.

Site Footer