Прийняття доручення

Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. Для надання правової допомоги у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. За ст. 5 Закону України «Про адвокатуру» адвокати подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям і здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб.

Представництво в господарському суді є спеціальним видом загального цивільного представництва. Адвокат добровільно обирається юридичною особою для захисту її інтересів у суді і діє в межах договору доручення. На відміну від цивільного процесу адвокат діє не на підставі ордера адвокатського об’єднання, а відповідно до виданої підприємством довіреності, яка має відповідати вимогам ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та загальним вимогам, які ставляться до змісту довіреності цивільним законодавством.

Довіритель (юридична або фізична особа) визначає обсяг повноважень адвоката і доручає йому ведення справи. Адвокат, ознайомившись із наявними матеріалами, вирішує, як саме і якими засобами найкраще захищати інтереси довірителя. Він розробляє правову позицію та роз’яснює її довірителю і погоджує її з ним.

Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства.

Фізичні особи, в тому числі підприємці, можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою або прирівнюваною До неї довіреністю (п. 2 Листа Вищого господарського суду України від 23.10.2000 р. № 01-8/556 «Про деякі питання чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність громадян»),

У господарському процесі не передбачена участь адвоката на підставі ордера, а підприємців змушують нотаріально посвідчувати довіреність, на відміну від цивільного процесу, де довіреність можна посвідчити за місцем проживання.

Site Footer