Про документи, що посвідчують повноваження на участь у судовому засіданні

Керівники підприємств підтверджують свої повноваження документами, що посвідчують їхнє посадове чи службове становище (накази про призначення на посаду, протоколи зборів про обрання на посаду та службове посвідчення з фотокарткою). До суду слід також подати установчий документ: статут, засновницький договір. У службових посвідченнях не прийнято вказувати повноваження, якими наділена посадова особа. Тому суд перевіряє службове становище особи за посвідченням, а повноваження цієї особи – за статутом, положенням, іншим документом, на підставі якого працює юридична особа.

Повноваження посадової особи можуть ґрунтуватися безпосередньо на нормі закону.

Прокурори, які беруть участь у справі, представляють службове посвідчення. Якщо прокурор району представляє у суді Генеральну прокуратуру, то від нього вимагають уповноваження від Генеральної прокуратури.

Представники юридичних осіб діють на підставі довіреності. Довіреність — спеціальний документ, який надає право на здійснення процесуальних дій та ведення будь-яких цивільних справ або ведення певної справи, на здійснення певної процесуальної дії. Стаття 244 ЦК довіреністю називає письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність для представництва у суді передбачає насамперед вчинення певних процесуальних дій. Довіреність, передбачена Цивільним кодексом, встановлює право особи укладати правочини від імені та в інтересах особи, яку представляють.

Довіреність в широкому розумінні є документом, що підтверджує особу та повноваження представника на вчинення певних дій. На практиці в довіреності передбачають право на укладення правочинів і представництво перед третіми особами та представництво в суді.

Повноваження представника фізичної особи в господарському процесі підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Строк повноважень зазначається у тексті довіреності. Якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність до припинення її дії. У довіреності зазначають дату її видачі. Якщо у довіреності не вказано дати її вчинення, вона є нікчемною.

Суддя має докладати всіх зусиль для того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною.

Проте на відміну від судді далеко не всі представники в суді є особами поінформованими. Вважаю, що було б доцільним розробити правила судової етики для всіх осіб, які беруть участь у судовому процесі, та вивішувати їх на видному місці у суді. Бо однією з проблем для підтримання порядку в суді є невміння представників (якщо вони не адвокати або юристи) вести себе в суді.

У Лук’янівському СІЗО відмовили у посвідченні довіреності для представництва у суді особи, яка перебувала під вартою. У відповіді на скаргу представники Генеральної прокуратури України, а також керівництво СІЗО стверджували, що слідчий ізолятор не є місцем позбавлення волі, а тому начальник установи не має права посвідчувати довіреність осіб, що перебувають там за рішенням суду. Тільки після звернення із скаргою до Шевченківського районного суду міста Києва вдалося вирішити проблему та зобов’язати керівництво установи посвідчити довіреність. Якщо особа перебуває на стаціонарному лікуванні, на кораблі або у певній установі за рішенням суду, то посадові особи таких установ повинні (або ж мають право) посвідчити довіреність для представництва особи у суді.

Повноваження представника у цивільному процесі можуть посвідчуватися свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. Звичайно, в цих випадках суд встановлює також особу представника за паспортом або іншим документом. Повноваження патронажного вихователя, який має право представляти інтереси дитини як законний представник (ст. 255 Сімейного кодексу), можуть бути підтверджені договором відповідного органу опіки та піклування з патронажним вихователем. Що стосується господарського процесу, то він не регулює цих питань, хоча участь таких представників у господарському процесі є можливою. Суд за аналогією з цивільним процесом та відповідно до норм Цивільного кодексу може допускати таких осіб до участі у справі в якості представників.

Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи. У разі виникнення сумніву суд повинен перевірити повноваження посадової особи шляхом огляду статуту або положення, ознайомлення з відповідним законом і перевірити справжність печатки, наприклад, зіставивши ідентифікаційний номер юридичної особи, вказаний у довідці статистики з номером на печатці. Встановлення особи (ідентифікація) представника, як і встановлення особи сторін – важливий момент у судовому засіданні.

У разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони. Норми адвокатської етики забороняють адвокату бути представником протилежної сторони й у випадку, якщо довіритель, а не сам адвокат, відмовився від його послуг. Вважаю, що таке правило мало б поширюватись і на інших представників, а не лише адвокатів. Адже представнику довіряють обставини, про які друга сторона не обов’язково повинна знати. Ці обставини можуть бути слабостями позиції довірителя, а тому перехід представника на іншу сторону мав би бути недопустимим не тільки з точки зору етичних норм, а й з точки зору закону. Ці норми слід передбачити в ГПК. Поки цього не зроблено, суди, як правило, не звертають уваги на вимоги Правил адвокатської етики в господарському процесі. Довіреність, у якій відсутня дата її вчинення, є нікчемною (ст. 247 ЦК).

Коло повноважень відособленого підрозділу юридичної особи визначається положенням про відособлений підрозділ, яке затверджено юридичною особою або довіреністю, виданою керівнику відособленого підрозділу.

Порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності представників іноземного підприємства визначаються правом держави, в якій видана довіреність.

Повноваження сторони від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положення про них. До позовної заяви відособленого підрозділу додається документ, що підтверджує його повноваження. Якщо такий документ не доданий, суд повертає позовну заяву на підставі п. 1 статті 63 ГПК.

Можливі зразки довіреності:

1 варіант

ДОВІРЕНІСТЬ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ В СУДІ

місто Костопіль Рівненської області двадцятого травня дві тисячі шостого року

Довіритель: Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне об’єднання «ТИТАН» в особі Генерального директора Петра Івановича Самчука, який діє на підставі статуту підприємства,

уповноважує:

адвоката Самійленка Романа Михайловича, паспорт серії СС 034572, виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Рівненській області 21 січня 2004 року (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 77 від 10 серпня 2001року),на ведення справи в суді та вчинення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю ПБО «ТИТАН» усіх процесуальних дій, що їх має право вчиняти довіритель з урахуванням таких обмежень:

Адвокат Самійленко P.M. обмежений у праві укладення мирової угоди, визнання позову, одержання присуджених коштів на підставі виконавчого листа.

Довіреність видана строком на три місяці та дійсна до двадцятого серпня дві тисячі шостого року.

Начальник П.І. Самчук

М.п.

2 варіант

ДОВІРЕНІСТЬ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ В СУДІ

місто Хуст Закарпатської області двадцятого травня дві тисячі шостого року

Довіритель: Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно- будівельне об’єднання «ТИСА» в особі начальника Петра Івановича Самчука, який діє на підставі статуту підприємства,

уповноважує:

  1. Адвоката Васильченка Івана Михайловича, паспорт серії СС 033572, виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Івано-Франківській області 21 січня 2001 року (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 55 від 10 серпня 2001 року), на ведення справи в суді і вчинення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю ПВО «ТИСА» усіх процесуальних дій, що їх має право вчиняти довіритель.
  2. При вчиненні процесуальних дій адвокат Витвицький P.M. обмежений у праві укладення мирової угоди, визнання позову, одержання присуджених грошей на підставі виконавчого листа.

 

Довіреність видана строком на три місяці та дійсна до двадцятого серпня дві тисячі шостого року.

Начальник П.І. Самчук

М.п.

З варіант

ДОВІРЕНІСТЬ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ В СУДІ

місто Хуст Закарпатської області двадцятого травня дві тисячі шостого року

Довіритель: Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно- будівельне об’єднання «ТИСА» в особі начальника Петра Івановича Самчука, який діє на підставі статуту підприємства,

уповноважує:

  1. Адвоката Васильченка Івана Михайловича, паспорт серії СС 033572, виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Івано- Франківській області 21 січня 2001 року (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 55 від 10 серпня 2001 року), на ведення (представництво) справ в усіх судах України з усіма правами сторони в тому числі подання позовної заяви, укладення мирової угоди, визнання позову та відмову від позову, оскарження рішень судів.

Довіреність видана строком на три місяці та дійсна до двадцятого серпня дві тисячі шостого року.

Начальник П.І. Самчук

М.п.

Site Footer