Передмова

Ця робота присвячена проблемам ведення адвокатом, юристом господарської справи та застосування норм Господарського процесуального кодексу України. Завдання книги – допомогти адвокатам, юристам, громадянам у використанні тих процесуальних можливостей по захисту прав та інтересів сторони, які надає Конституція та законодавство України. Щоб успішно виступати у суді, потрібно володіти не тільки знанням законодавства, а й методами, прийомами, формами та способами захисту, які може використати сторона у змагальному процесі.

Господарський процесуальний кодекс України вніс новий зміст у принципи змагальності та диспозитивності, переорієнтував суди вищої та касаційної інстанції тільки на вирішення питань права.

«Для правозастосування важливим було б глибоко усвідомити, що останні роки цивільне законодавство розвивалось у напрямку його ускладнення, посилення неузгодженості між окремими актами законодавства, висновками й окремими їх положеннями та зменшення рівня його формальної визначеності». Це саме можна сказати і про господарське законодавство. Такого ж висновку можна дійти і стосовно прийнятих в Україні процесуальних кодексів. Тому автор намагався викласти своє бачення тих чи інших проблем, які виникають при вирішенні господарських справ, аби полегшити засвоєння тих новел, які з’явились у ГПК. Зроблено також спробу поділитись своїм досвідом участі у господарських справах та узагальнити досвід адвокатів і юристів минулого, який залишається актуальним для господарських справ і сьогодні.

Своє завдання автор убачає в тому, щоб представити господарське судочинство зсередини, вручити громадянам ключик від воріт правосуддя, тобто надати практичну допомогу при веденні ними господарських справ у суді.

До Верховної Ради подано проект нового Господарського процесуального кодексу. Значна частина юристів прогнозує, що цей новий кодекс не буде уведено в дію. Цей проект нового кодексу (далі – ГПК) наближено до чинного Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК). Тому в деяких випадках будуть враховуватись і особливості цього проекту та їх значення для майбутньої судової практики.

Site Footer