12. ЛЮДСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

План

1.1. Соцієтальна ідентичність та її вплив на політику й державне управління.

1.2. Моніторинг соцієтальних змін в українському суспільстві (1992-2008 роки).

Ключові слова: ідентичність, соціальна ідентичність, соцієтальна ідентичність, психосоціальна культура, психологічний феномен переносу.

Site Footer