9. ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ПОЛІТИЦІ Й ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

План

9.1. Застосування психологічного консультування в політичній та управлінській сфері як чинник підвищення ефективності управлінської діяльності.

9.2. Технології системного підходу в контексті процесу взаємодії політики й управління.

Ключові слова: політика, політичний процес, державне управління, холістична парадигма управління, психологічні технології, психологічна компетентність, управління політичними процесами, системний підхід, управлінська взаємодія, управління груповою динамікою, управління груповими процесами.

Site Footer