7. ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

План

1.1. Цінність у системі державного управління: категоріальний аспект.

1.2. Політична відповідальність як ціннісний пріоритет політико-управлінських відносин у сучасній Україні.

Ключові слова: цінності, політичні цінності, управлінські цінності, система цінностей, політична свідомість, світогляд, ідеологія, демократизація, політична відповідальність.

Site Footer