4. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР І УКРАЇНА

План

1.1. Політико-адміністративне управління посттоталітарного суспільства: ревізія традиційних функцій держави.

1.2. Сучасні модернізаційні реформи в контексті політико-адміністративної взаємодії.

Ключові слова: модернізаційні реформи, політико-адміністративне управління, політичний менеджмент, сучасні функції держави, громадянське суспільство, політична система, політичне лідерство, перехідне суспільство, публічне управління.

Site Footer