5.3. Особливості розслідування

Типовими вихідними даними для порушення кримінальної справи є такі джерела:

а) матеріали перевірок органів, що здійснюють контроль за виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва;

б) заява очевидців чи інших осіб, які дізнались про порушення законодавства, що стосується цього виду злочину;

в) матеріали оперативних підрозділів;

г) інші джерела.

Особливості порушення кримінальної справи:

– отримати інформацію про те, чи мало підприємство ліцензію на виготовлення дисків. Якщо є підстави, з’ясувати, чи ліцензія не підроблена;

– скерувати в НДЕКЦ для встановлення типу походження диску;

– отримати довідку про вартість;

– з’ясувати, чи притягалась особа до адміністративної відповідальності;

– встановити факт збуту і з’ясувати, чи мала особа право на таку діяльність.

Аналіз судово-слідчої практики та наукових праць дав можливість систематизувати такі основні обставини, які необхідно встановлювати у справах цієї категорії:

 1. Чи дійсно мало місце порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва?
 2. 2. Який вид порушення здійснено?
 3. 3. Підстави і дотримання встановленого порядку одержання ліцензій.
 4. 4. Місце, час, мета, способи, механізм злочинної діяльності.
 5. 5. Найменування і зміст нормативних актів, положення яких були порушені при вчиненні злочину.

6 Де було придбано обладнання та матеріали для виготовлення дисків?

 1. 7. Яким чином здійснювався експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва?
 2. 8. Коло осіб, що брали участь у злочинній діяльності, хто був безпосереднім виконавцем?
 3. 9. Яка матеріальна шкода заподіяна та які потрібні заходи для відшкодування збитків?
 4. Які умови сприяли вчиненню злочину і що необхідно зробити для їх усунення?

Початковий етап розслідування зазвичай залежить від слідчої ситуації, яка склалась, проте загальновидова окрема методика розслідування порушень законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва передбачає проведення таких слідчих дій: огляд місця події, огляд предметів і документів, допит свідків, проведення попередніх досліджень спеціалістами, проведення оперативно-розшукових заходів, затримання особи злочинця, допит підозрюваного.

Під час подальшого етапу розслідування проводяться такі слідчі дії:

а) проведення експертиз (техніко-криміналістична, товарознавча, судово-трасологічна, відеофоноскопічна);

б) проведення обшуків (виїмки) за місцем проживання чи в інших місцях, де можуть зберігатися предмети, які стосуються розслідування справи;

в) вилучення та огляд документів;

г) проведення очних ставок;

ґ) допит обвинуваченого;

д) накладення арешту на майно;

е) проведення слідчих експериментів.

До наступного етапу розслідування кримінальної справи відносимо такі дії слідчого:

а) проведення додаткових та повторних слідчих дій;

б) ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи;

в) складання обвинувального висновку;

г) якщо злочин не розкрито, прийняття рішення про зупинення розслідування, вжиття усіх необхідних процесуальних заходів щодо завершення розслідування.

Тактика проведення окремих слідчих дій

Тактика проведення огляду дисків для лазерних систем зчитування.

Огляд дисків здійснюється тоді, коли вони виявляються під час огляду місця події, а також під час проведения інших слідчих чи процесуальних дій.

Перша згадка про виявлені диски, які, ймовірно, мають значення для розслідуваної справи, робиться у відповідному протоколі конкретної слідчої дії: обшуку, виїмки, допиту (коли предмети пред’являються допитуваною особою) тощо.

Огляд дисків для лазерних систем зчитування починається з вивчення їхнього загального вигляду.

У ході огляду з’ясовується й фіксується:

– кількість дисків;

– призначення диска, за потреби – правила користування ним;

– зовнішній вигляд;

– розміри в усіх вимірах;

– матеріал, із якого виготовлено диск;

– особливості диска;

– наявність СІД-кодів;

– дефекти, упаковка тощо;

– ознаки, що вказують на зв’язок предмета із розслідуваною подією.

Під час огляду дисків слідчий повинен зосередити свої зусилля на відшуканні тих слідів і ознак, які згодом можуть стати об’єктами експертного дослідження, і строго дотримуватися правил поводження з предметами, щоб забезпечити їхню цілісність і доказову силу.

Диски, оглянуті слідчим, фотографуються. Про це ставиться відповідна позначка в протоколі огляду.

У розслідуванні злочинів щодо незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва рекомендуємо проведення таких судових експертиз:

– інтелектуальної власності (для виявлення й розшифрування позначень на дисках та касетах, що характеризують власників прав на твори, а також інформації, що свідчить про факт передачі авторських та суміжних прав; для ідентифікації об’єкта авторського або суміжних прав);

– трасологічної (для встановлення способів виробництва аудіо-, відеодисків та їхнього упакування, ідентифікації обладнання, за допомогою якого виготовлялися ці об’єкти, тощо);

– фоноскопічної (для дослідження якості аудіо- або відеозапису, встановлення ознак монтажу, ідентифікації людини за голосом, ідентифікації апаратури запису тощо);

– технічного дослідження документів (для дослідження способів і якості нанесення інформації на диск, способи виготовлення кодів);

– комп’ютерно-технічної (для виявлення та ідентифікації програмних продуктів на ком пакт-дисту, способу запису інформації на компакт-диск тощо);

– хімічної та біологічної (для дослідження матеріалів, з яких виготовлені компакт-диски, їхні упаковки та вкладиші тощо).

Використана та рекомендована література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов., станом на 12 жовт. 2010 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А.В., 2010. – 240 с. – (Кодекси України), Ст.ст. 1-4, 15, 32.
 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М.І. Мельник., М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.
 4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року
 5. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 року.
 6. Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню: Постанова КМ № 672 від 17 травня 2002 р.
 7. Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування: Постанова KM № 925 від 4 липня 2002 р.
 8. Порядок присвоєння і нанесення на диски та/або матриці для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються: Постанова KM № 623 від 26 квітня 2003 р.
 9. Курилін І.Р. Особливості призначення судових експертиз для визначення контрафактносні продукції / І.Р. Курилін // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – C. 196-204.
 10. Авдєєва Г. Проблеми використання спеціальних знань при дослідженні контрафактної аудіовізуальної продукції / Г. Авдєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – C. 211-218.
 11. Титаренко О.О. Проблеми запобігання незаконному обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (кримінально-правовий аспект) / О.О. Титаренко // Вісник ЛугДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Спец. випуск. – 2010. – № 5. – C. 72-78.
 12. Філіпп А.В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування: національний та зарубіжний досвід / А. В. Філіпп // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України. – 2011. – № 20/05. – C. 515-519.
 13. Когутич 1.1. Криміналістика: курс лекцій / 1.1. Когутич. – К.: Атіка, 2009. – 888 с.

Site Footer