Успішність проекту місцевого розвитку

УСПІШНІСТЬ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – наявність значущої динаміки запланованих позитивних змін у середовищі проекту за умов виконання встановлених обмежень, яка вимірюється через порівняння вихідного (“без проекту”) та завершального (“з проектом”) станів середовища проекту з використанням заздалегідь визначених індикаторів його результатів і забезпечує задоволеність заінтересованих сторін проекту.

© Шаров Ю.П.

Site Footer