Успішна кар’єра публічного службовця

УСПІШНА КАР’ЄРА ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ – позитивний динамічний особистісно-професійний розвиток людини (за наявності в неї певних здібностей і необхідних якостей) у контексті просування її по службі за умови набуття професіоналізму, досвіду, високого рівня культури праці, що передбачає реалізацію професійного потенціалу, досягнення економічного зростання, відповідного статусу та соціального успіху, який пов’язаний зі схваленням результатів діяльності публічного службовця з боку громадян.

© Воронько Л.О.

Site Footer