Управління суспільним розвитком

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ – цілеспрямована діяльність суб’єктів публічного управління, що забезпечує прогресивні зміни в суспільстві та діяльності його інститутів. Основні підходи до У.с.р.: 1) організація поступового функціонального вдосконалення будь-якої соціальної, економічної та інших систем (політичної організації держави, державного управління та місцевого самоврядування, їх керівних органів, ринкових відносин, фінансово-кредитної системи, сфери охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення і т. ін.). У цьому разі зміни можуть забезпечуватися шляхом модернізаційних вдосконалень відповідно до нових, суспільних вимог і потреб, що зростають, поступового цілеспрямованого реформування у будь-якій сфері чи галузі, а також закономірних суспільних трансформацій; 2) забезпечення відносно швидких якісних змін з використанням інноваційних підходів для досягнення амбітної мети на основі раціонального осмислення суспільного буття, особливостей природного (еволюційного) розвитку певного явища, об’єкта, сфери, інституту тощо. Важливою умовою застосування обох цих підходів до Ус.р. є усвідомлення наявності суперечностей суспільного розвитку, які потребують публічно-управлінського впливу та в ідеалі мають динамічно розв’язуватися.

© Корженко В.В.

Site Footer