Управління ризиком

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ – сукупність методів, прийомів та заходів, що дають змогу певною мірою прогнозувати настання ризикових подій та вживати відповідних заходів з метою зниження ступеня ризику, а також усунення або зменшення негативних наслідків настання таких подій. У.р. має базуватися на таких принципах: виправданості практичної діяльності (стратегічна мета У.р.) – прагнення до підвищення рівня добробуту суспільства за дотримання обов’язкової умови: ніяка практична діяльність, спрямована на реалізацію мети, не може бути виправдана, якщо вигода від неї для суспільства загалом не перевищує спричинених нею збитків; оптимізації захисту (тактична мета управління ризиком) – збільшення середньостатистичної очікуваної тривалості життя, що має бути в суспільстві, протягом якої особистість може вести повноцінне та діяльне життя в стані фізичного, духовного та соціального добробуту; інтегральної оцінки небезпек (політика у сфері У.р. буде ефективною та послідовною лише у тому разі, якщо в У.р. врахований весь сукупний спектр наявних у суспільстві небезпек та вся ін-формація про рішення, що приймаються у цій сфері; стійкості екосистем (політика у сфері У.р. як обов’язкова умова має реалізовуватися в рамках суворих обмежень впливу на екосистеми).

© Клименко Н.Г.

Site Footer