Управління корпоративне

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ – система взаємодії між учасниками господарської організації, її органами управління і заінтересованими особами, закріплена в законодавстві, статуті та інших внутрішніх документах і спрямована на досягнення максимальної ефективності діяльності господарської організації з урахуванням збалансованих інтересів усіх суб’єктів У.к.

© Снісаренко Л.Ю.

Site Footer