Управління кадровими процесами у публічній службі

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ – сукупність форм, засобів, методів і напрямів впливу, що застосовуються органами публічного управління та адміністрування для впорядкування системи суспільно-політичних і суспільно-економічних відносин з метою стабілізації та пристосування існуючої системи до умов, що змінюються; системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу публічних службовців на рівні органу (підрозділу), створення умов для використання трудових якостей керівника (службовця) державної служби та служби в органі місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного функціонування організації і всебічного розвитку зайнятих у ньому службовців.

© Васильєва О.І.

Site Footer