Технологія публічного адміністрування

ТЕХНОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – система дій, що мають бути послідовно у належний спосіб та із застосуванням конкретних засобів і прийомів реалізовані суб’єктом публічного адміністрування (організацією чи конкретною посадовою особою) для досягнення певної мети при оптимальному використанні ресурсів (людських, фінансових, інформаційних і матеріальних). Опис Т.п.а. передбачає визначення мети, суб’єктів та об’єктів, шляхів і засобів впливу суб’єкта на об’єкт публічного адміністрування і зворотного зв’язку.

© Фірсова О.Д.

Site Footer