Технології державного реагування на загрози національній безпеці

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ – цілеспрямована послідовність дій (робочих операцій) суб’єктів національної безпеки, яка за допомогою відповідних методів і засобів впливу на об’єкт національної безпеки дає змогу забезпечити захист національних інтересів. До структури цієї технології входять такі елементи: цілісна теоретична концепція, яка відображає закономірності функціонування об’єкта впливу; об’єкт і предмет впливу; алгоритм впливу; технологічні способи і засоби перетворення предмета впливу.

© Шевченко М.М.

Site Footer