Суверенітет державний

СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВНИЙ – верховенство державної влади всередині країни і її незалежність від якої-небудь іншої влади в міжнародних відносинах та певна здатність держави чинити ті чи інші дії й ухвалювати рішення, що розкривається через такі ознаки, як: верховенство, незалежність, рівноправність, єдність, неподільність та невідчужуваність суверенітету.

© Абрамов В.І.

Site Footer